Произвеждат се машинно, чрез смилане на традиционни дървени въглища  по последните изисквания на ЕС. 

 

Гореописаният начин на производство, способства за изработката на дървени въглища - брикети, които са с по-добри показатели (като продължителност на горене и излъчвана температура) от обикновенните дървени въглища.